Burträsks kyrka

Burträsks församling bildades år 1606, och redan då fanns sannolikt på platsen en enklare träkyrka i timmer för gudstjänst, som man tror byggdes runt 1580. Mot slutet av 1600-talet började dock denna träbyggnad bli för liten för den lila församlingen, och man byggde därför en större, korsformad kyrka med ett mittskepp på 21,5 meter och ett tvärskepp på 15,5 meter. Denna kyrka nyttjades av Burträsks invånare under 200 år, tills frågan om kyrkans storlek återigen kom på tal i början av 1800-talet. Burträsk hade vid den tiden 2 615 invånare, och man ansåg att kyrkans 430 bänkplatser var för få för en befolkning av den storleken. Påbörjandet av bygget av en större kyrka fördröjdes av krig, som följdes av kristider, men år 1817 började man konstruktionen av en större kyrka, strax norr om var den dåvarande kyrkan låg. Sex år senare kunde man inviga kyrkan, sånär som på tornet, som tillkom ytterligare sex år senare.256px-Burträsk_kyrka

Denna tredje kyrka för Burträsks församling hade kanske stått kvar än idag, om det inte varit för en brand den 27 december 1945 som förstörde hela kyrkan. Den nuvarande kyrkan invigdes år därför år 1949, och var alltså den fjärde kyrkan i raden på platsen. Kyrkan ritades av arkitekten Bengt Romare, och är byggd i tegel med vitputsad fasad. Återigen har Burträsk en korsformad kyrka, men något större än 1600-talskyrkan; den nuvarande har ett mittskepp som är 40 meter långt och hela 18 meter brett, och ett tvärskepp som är 35 meter långt. Denna yta gör att Burträsks kyrka är en av de största 1900-talskyrkorna i Norrland. Inne i kyrkan kan man njuta av de röda tegelväggarna och de vitputsade valven, liksom av den stora freskmålning i tre sektioner som tar upp större delen av koret. Målningen är gjord av den finlandssvenske konstnären Lennart Segerstråle.

Mycket har förändrats sedan Burträsks församling bildades för mer än 400 år sedan. På 1600-talet var till exempel sex tabu enligt kyrkan, och den första kontakten många hade med sex var efter att de gift sig. Idag kan man enkelt utforska sin sexualitet genom att beställa sexleksaker på Vuxen.se, oavsett vad kyrkan anser om den saken.

 

Comments are closed.

 
 
 
 
petit